Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Procedure 

Informeer bij de afdeling Burgerzaken wat u als instelling moet overleggen om een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling te verkrijgen.

De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 107,30. U moet dit bij de aanvraag betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de kosten niet terug betaald.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.