Forensenbelasting

Wanneer u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Voorwaarden 

De voorwaarden zijn:

  • U bent géén ingezetene van de gemeente Waterland.
  • U heeft de woning meer dan 90 dagen per jaar tot uw beschikking.
  • Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

09:11:38Per jaar bedragen de kosten:

voor een (sta)caravan, een recreatiewoning, een woonboot 

met een oppervlakte

tot 15 m2

€ 159,38

met een oppervlakte

van 15 tot 20 m2

 € 212,55
met een oppervlakte

van 20 of meer m2
 € 425,20
voor iedere andere gemeubileerde woning voor zover niet vallende onder lid 1 van dit artikel  € 1.270,86
Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Contact 

Wanneer u forensenbelasting moet betalen, stuurt de gemeente Waterland u een aanslag.