Forensenbelasting

Wanneer u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Voorwaarden 

De voorwaarden zijn:

  • U bent géén ingezetene van de gemeente Waterland.
  • U heeft de woning meer dan 90 dagen per jaar tot uw beschikking.
  • Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Per jaar bedragen de kosten:
voor een (sta)caravan, een recreatiewoning, een woonboot 

met een oppervlakte
tot 15 m2

€169,65

met een oppervlakte
van 15 tot 20 m2

€226,25
met een oppervlakte
van 20 of meer m2
€452,61
voor iedere andere gemeubileerde woning voor zover niet vallende onder lid 1 van dit artikel €1352,78
Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Wanneer u forensenbelasting moet betalen, stuurt de gemeente Waterland u een aanslag.