Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag maximaal zes keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren. Bij de incidentele festiviteit gelden soepelere regels voor bijvoorbeeld geluidsvoorschriften. Voorwaarde is dat u de gemeente minstens 2 weken van tevoren op de hoogte stelt van de festiviteit.Mocht het zo zijn dat de burgemeester vindt dat de openbare orde en leefbaarheid ernstig wordt verstoord, dan kan de burgemeester de festiviteit verbieden.

Het is belangrijk dat u bij de melding alle nodige informatie heel nauwkeurig vermeldt.

Procedure 

Zo meldt u een incidentele festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

  • U neemt contact op met de gemeente.
Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal 6 keer per jaar

Bij het doen van een kennisgeving worden geen kosten in rekening gebracht.

De gemeente neemt binnen twee weken een besluit.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

De melding van een incidentele festiviteit kunt u doen met behulp van onderstaand formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638.