Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in het algemeen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is.

 

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft u een evenementenvergunning nodig als u een evenement wilt organiseren op of aan openbare ruimtes. Bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest, straatfeest, optocht of wedstrijd.
Bij het wel of niet verlenen van de vergunning let de gemeente op de openbare orde, veiligheid (verkeer, brand, burgers) en publieke gezondheid.

Wilt u een buurtbarbecue of andere kleine festiviteit organiseren? Dan hoeft u dit alleen te melden bij de gemeente.
Een kleine festiviteit moet uiterlijk twee weken voorafgaande aan de festivitet worden gemeld. De burgemeester kan besluiten om, vanwege openbare veiligheid, voorwaarden te verbinden aan de melding.

Procedure 

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • doel
  • datum
  • tijdstip
  • omvang
  • tekening

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 45,92 euro.

Soms zijn de kosten hoger omdat u ook andere vergunningen of ontheffingen nodig hebt. Bijvoorbeeld:

Vergunning gebruik van de openbare weg 61,24 euro
Tijdelijke drank- en horecaontheffing 51,49 euro
Ontheffing geluid 45,92 euro
Ontheffing sluitingsuur 45,92 euro

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over een vergunningaanvraag. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Een kleine festiviteit moet uiterlijk twee weken voorafgaande aan de festivitet worden gemeld. De burgemeester kan besluiten om, vanwege openbare veiligheid, voorwaarden te verbinden aan de melding,

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Als u een evenement wilt organiseren, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente. Als u uw plan voorlegt, kunnen de medewerkers u snel vertellen welke eventuele vergunningen u nog meer nodig hebt en dus moet aanvragen. Ook...