Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in het algemeen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is.

 • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft u een evenementenvergunning nodig als u een evenement wilt organiseren op of aan openbare ruimtes. Bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest, optocht of wedstrijd.
 • Bij het wel of niet verlenen van de vergunning let de gemeente op de openbare orde, veiligheid (verkeer, brand, burgers) en publieke gezondheid.
 • Wilt u een rommelmarkt, straatfeest, buurtbarbecue of ander klein evenement of festiviteit organiseren? Dan is hiervoor geen vergunning nodig. U dient dit wel vier weken van tevoren te melden bij de gemeente.
Procedure 
 • Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, dan moet u het aanvraagformulier evenement indienen bij de gemeente.
 • Als u een jaarlijks terugkerend evenement wilt organiseren, moet u het aanvraagformulier 5-jarenvergunning indienen bij de gemeente.
 • Als u een 5-jarenvergunning heeft voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement dan dient u ieder jaar een kennisgeving in te dienen bij gemeente.
Voorwaarden 

Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier. Organiseert u een klein evenement? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden bij de gemeente.

Een groot evenement heeft 1 of meer van onderstaande kenmerken:

 • u zet grote objecten neer (bijv. marktkramen of kermisattracties)
 • er moeten doorgaande wegen worden afgesloten
 • het evenement zit de normale route van een lijnbus of tram in de weg
 • het evenement is aan beide kanten van een spoorwegovergang (bijv. de route van een hardloopwedstrijd gaat het spoor over)
 • het evenement begint al vroeg
 • het evenement eindigt laat
Aanvraag 

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 51,20 euro.

Soms zijn de kosten hoger omdat u ook andere vergunningen of ontheffingen nodig hebt. Bijvoorbeeld:

Vergunning gebruik van de openbare weg 68,30 euro
Ontheffing alcoholwet 57,35 euro
Ontheffing geluid 51,20 euro
Ontheffing sluitingsuur 68,30 euro

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over een vergunningaanvraag. De gemeente kan dit verlengen met nog eens acht weken.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Als u een evenement wilt organiseren, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente. Als u uw plan voorlegt, kunnen de medewerkers u snel vertellen welke eventuele vergunningen u nog meer nodig hebt en dus moet aanvragen. Ook vertellen zij u over de termijnen waar u rekening mee moet houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 585.