Evenement organiseren

  • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft u een evenementenvergunning nodig als u een evenement wilt organiseren op of aan openbare ruimtes. Bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest, optocht of wedstrijd.
  • Bij het wel of niet verlenen van de vergunning let de gemeente op de openbare orde, veiligheid (verkeer, brand, burgers) en publieke gezondheid.
  • Wilt u een rommelmarkt, straatfeest, buurtbarbecue of ander klein evenement of festiviteit organiseren? Dan is hiervoor geen vergunning nodig. U dient dit wel vier weken van tevoren te melden bij de gemeente.
Procedure 
  • Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, dan moet u het aanvraagformulier evenement indienen bij de gemeente.
  • Als u een jaarlijks terugkerend evenement wilt organiseren, moet u het aanvraagformulier 5-jarenvergunning indienen bij de gemeente.
  • Als u een 5-jarenvergunning heeft voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement dan dient u ieder jaar een kennisgeving in te dienen bij gemeente.

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 46,70 euro.

Soms zijn de kosten hoger omdat u ook andere vergunningen of ontheffingen nodig hebt. Bijvoorbeeld:

Vergunning gebruik van de openbare weg 62,28 euro
Tijdelijke drank- en horecaontheffing 52,36 euro
Ontheffing geluid 46,70 euro
Ontheffing sluitingsuur 46,70 euro

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over een vergunningaanvraag. De gemeente kan dit verlengen met nog eens acht weken.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Als u een evenement wilt organiseren, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente. Als u uw plan voorlegt, kunnen de medewerkers u snel vertellen welke eventuele vergunningen u nog meer nodig hebt en dus moet aanvragen. Ook vertellen zij u over de termijnen waar u rekening mee moet houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 649 of (0299) 658 638.