Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Procedure 

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

 • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.
Voorwaarden 

Is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand al benoemd en beëdigd in een andere gemeente dan moet bij het schriftelijk verzoek de worden ingeleverd:

 • Kopie benoemingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders waar men al benoemd is;
 • Kopie beëdiging bij de rechtbank;
 • Uittreksel basisregistratie personen;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs.

Als de te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nog niet benoemd en beëdigd is dan moet hij/zij een sollicitatiebrief met cv sturen naar gemeente Waterland, t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

In deze brief moet omschreven worden waarom betrokkene wil worden benoemd.

Voor verdere informatie neem contact op met de afdeling Publiekszaken, tel. 0299 658585.

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd, kost € 56,10.

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die niet reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd, kost € 268,85.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

U stuurt het verzoek naar de gemeente waarin u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. Het verzoek moet uiterlijk 4 maanden voordat u gaat trouwen of uw partnerschap gaat registeren worden ingediend.