Bodeminformatie t.b.v. aan-/verkoop onroerend goed

Bij koop en verkoop van onroerende goederen is informatie over bodemvervuiling of een ondergrondse tank belangrijk. In sommige gevallen kan vervuiling de mogelijkheden voor het gebruik van een perceel beperken.

Bodeminformatie is voor zowel de verkopers als de kopers van onroerend goed van belang.

• Verkopers hebben tegenover de kopers informatieplicht.

• Kopers van onroerend goed hebben een onderzoeksplicht.Makelaars, taxateurs en particulieren kunnen bij de Omgevingsdienst IJmond informatie opvragen over:

• uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabij het adres waarover informatie wordt gevraagd

• eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks

• verleende vergunningen voor activiteiten, die mogelijk vervuiling hebben veroorzaakt op dat adres

• achtergrondgehalten in de bodem van het deel van de stad waarin het adres ligt.

 

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Omgevingsdienst IJmond