Bijzondere bijstand aanvragen

Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken.

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder 120% van het bijstandsniveau. Sparen is moeilijk of onmogelijk. Onverwacht komt u voor extra kosten te staan. Kosten die echt noodzakelijk zijn, maar waarvoor u geen geld
beschikbaar heeft, zoals de kosten voor de eigen bijdrage voor thuiszorg of rechtshulp, een bril, gehoorapparaat, reiskosten in verband met ziekenbezoek of begrafeniskosten. Door het verlenen van bijzondere bijstand kan de gemeente u in een aantal gevallen tegemoet komen.

Procedure 

Wat zijn aantoonbare “noodzakelijke kosten van het bestaan”?
Dit hangt af van uw individuele situatie. Per geval beoordeelt een consulent van de afdeling Zorg en Welzijn of sprake is van “bijzondere en noodzakelijke kosten van het bestaan”. Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld uitgaven voor alimentatie, boetes, schulden, schades, vakantie of een premie voor een verzekering die u vrijwillig heeft afgesloten.

Draagkrachtberekening
Wanneer uw inkomen minder bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm heeft u geen draagkracht in uw inkomen. Als uw inkomen hoger is dan is het verschil tussen uw inkomen en de bijstandsnorm de ruimte in uw inkomen. Van de ruimte in uw inkomen wordt 35% als draagkracht aangemeld.

Aanvragen van bijzondere bijstand
Om in aanmerking te komen voor het toekennen van bijzondere bijstand kunt u bij de afdeling Zorg en Welzijn een aanvraag indienen. U moet dat doen vóórdat u de kosten gaat maken. U moet bij de aanvraag een factuur of een gespecificeerde offerte overleggen.
Uitzonderingen
1. Als het een aanvraag is voor lage kosten, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen totdat de kosten hoger zijn dan € 50,00. De rekening mag dan maximaal twaalf maanden oud zijn.
2. Als u een beroep heeft gedaan op een andere regeling of voorziening, moet u de aanvraag indienen binnen een maand nadat bekend is of die andere regeling of voorziening een vergoeding toekent.

Voorwaarden 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand?
1. Het moet gaan om aantoonbare “noodzakelijke kosten van het bestaan”.
2. De kosten kunnen niet via een andere regeling of instantie worden vergoed.
3. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden die tot de bijzondere noodzakelijke kosten hebben geleid.
4. Uit een draagkrachtberekening moet blijken dat u zelf niet genoeg inkomen of vermogen heeft om de kosten te betalen.

Vorm bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand wordt meestal verstrekt zonder dat u de bijstand hoeft terug te betalen. Duurzame gebruiksgoederen worden daarentegen vrijwel altijd als lening verstrekt. Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die voor een langere tijd meegaan zoals meubelen, behang, verf, keukenapparatuur, kleding en babyspullen etc.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

  • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
  • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
  • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
  • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via een formulier dat u telefonisch kunt opvragen bij de afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer (0299) 658 585. U kunt het formulier ook uitprinten.