Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

De gemeente heeft als uitgangspunt dat werk boven een bijstandsuitkering gaat. Dit geldt ook voor een IOAWuitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Tegenover het ontvangen van een uitkering wordt van u verwacht dat u actief meewerkt om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. De gemeente stelt voor elke nieuwe client een re-integratietraject op. Een stageplaats bij het werkvoorzieningschap Baanstede in Purmerend is een vast onderdeel van dit re-integratietraject. De stage is 32 uur per week. De resterende 8 uur per week wordt gevuld met andere re-integratieactiviteiten. U ontvangt een uitkering totdat u betaald werk heeft gevonden.

Voorwaarden 

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Bijzonderheden 

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

Aanvraag 

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.