Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

De gemeente heeft als uitgangspunt dat werk boven een bijstandsuitkering gaat. Dit geldt ook voor een IOAWuitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Tegenover het ontvangen van een uitkering wordt van u verwacht dat u actief meewerkt om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. De gemeente stelt voor elke nieuwe client een re-integratietraject op. Een stageplaats bij het werkvoorzieningschap Baanstede in Purmerend is een vast onderdeel van dit re-integratietraject. De stage is 32 uur per week. De resterende 8 uur per week wordt gevuld met andere re-integratieactiviteiten. U ontvangt een uitkering totdat u betaald werk heeft gevonden.

Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

  • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en deelt u de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan moet u zich aan de regels houden die de gemeente u oplegt.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Bijzonderheden 

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

Aanvraag 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.