Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

U vraagt een attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor loopt u binnen bij het gemeentehuis. U kunt ook van tevoren een afspraak maken. U hoeft dan niet te wachten.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Procedure 

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
  • U betaalt de kosten bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

 

Een attestatie de vita kost € 14,30.

Het bewijs van in leven zijn is gratis als uw pensioenfonds het nodig heeft. Uw pensioenfonds vraagt u dat in een brief. Laat de brief aan de gemeente zien als u het uittreksel aanvraagt.