Bestemmingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Procedure 

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, heeft u nodig:

  • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving

Aan een wijziging en aan een herziening van een bestemmingsplan zijn directe en indirecte kosten verbonden die erg afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) - 658 585.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.