Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw plannen toch mag uitvoeren. De afwijking . kunt u bijvoorbeeld krijgen voor een onderdeel van een gebouw.

Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • Tijdelijke afwijking: u krijgt de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan  voor een korte tijd, maximaal vijf jaar. Dit is vaak voor evenementen.
 • Permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden zijn: de uitbreiding van een woonhuis of bijgebouw aan een woning of een bedrijfsgebouw voor boerderijen.
 • Binnenplanse afwijking: het afwijken van de bepalingen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen zijn zogenaamde "binnenplanse afwijkingen".

De gemeente neemt kleine afwijkingen rechtstreeks mee in de omgevingsvergunning.

 

Procedure 

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 

 • de plaats waar ontheffing voor wordt gevraagd;
 • de reden; of
 • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten;
 • plattegronden en gevelaanzichten bouwwerk;
 • locatietekening.

 

 

 

 

 

Aanvraag 

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.