Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw plannen toch mag uitvoeren. De afwijking . kunt u bijvoorbeeld krijgen voor een onderdeel van een gebouw.Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • Tijdelijke afwijking: u krijgt de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan  voor een korte tijd, maximaal vijf jaar. Dit is vaak voor evenementen.
  • Permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden zijn: de uitbreiding van een woonhuis of bijgebouw aan een woning of een bedrijfsgebouw voor boerderijen.
  • Binnenplanse afwijking: het afwijken van de bepalingen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen zijn zogenaamde "binnenplanse afwijkingen".

De gemeente neemt kleine afwijkingen rechtstreeks mee in de omgevingsvergunning.

 

Procedure 

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 

  • de plaats waar ontheffing voor wordt gevraagd;
  • de reden; of
  • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten;
  • plattegronden en gevelaanzichten bouwwerk;
  • locatietekening.

 

 

 

 

 

Aanvraag 
Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.