Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw plannen toch mag uitvoeren. De afwijking . kunt u bijvoorbeeld krijgen voor een onderdeel van een gebouw.

Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • Tijdelijke afwijking: u krijgt de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan  voor een korte tijd, maximaal vijf jaar. Dit is vaak voor evenementen.
 • Permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden zijn: de uitbreiding van een woonhuis of bijgebouw aan een woning of een bedrijfsgebouw voor boerderijen.
 • Binnenplanse afwijking: het afwijken van de bepalingen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen zijn zogenaamde "binnenplanse afwijkingen".

De gemeente neemt kleine afwijkingen rechtstreeks mee in de omgevingsvergunning.

 

Procedure 

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 

 • de plaats waar ontheffing voor wordt gevraagd;
 • de reden; of
 • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten;
 • plattegronden en gevelaanzichten bouwwerk;
 • locatietekening.

 

 

 

 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan zijn:

 • U heeft vooraf overlegd met belanghebbenden.
 • Uw plannen gaan niet ten koste van de aangewezen functies van een gebied. Als u bijvoorbeeld een bedrijfspand wilt bouwen in een woongebied, dan mag dat niet leiden tot minder woongenot voor de omwonenden.
 • De gemeenteraad geeft een positief advies over uw aanvraag.
Aanvraag 
Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.