Ballonnen oplaten

Wat zijn de voorwaarden?
Voor het oplaten van minder dan 1000 stuks speelgoedballonnen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, mits wordt voldaan aan de hieronder genoemde voorwaarden.

  • De ballonnen mogen bij het oplaten niet in trossen aan elkaar worden gebonden. 
  • De ballonnen mogen bij het oplaten geen metalen voorwerpen of voorwerpen zwaarder dan 30 gram meevoeren.
  • Het vullen van de ballonnen moet in de open lucht gebeuren.
  • Het terrein waarop de ballonnen worden gevuld moet zijn afgezet, waarbij het afgezette gedeelte een afmeting heeft van tenminste 10x10 meter.
  • De ballonnen mogen uitsluitend worden gevuld met Heliumgas of een gasmengsel van Heliumgas met een onbrandbaar gas.
  • De gasvoorraad en de vulinrichting moeten binnen de afzetting zijn geplaatst en permanent worden bewaakt door een deskundig en meerderjarig persoon, die bij eventuele storingen handelend kan optreden.
  • Het vullen van de ballonnen mag uitsluitend gebeuren door een deskundig en meerderjarig persoon, die bij eventuele storingen handelend kan optreden.
  • Tijdens het vullen van de ballonnen in het afgezette terrein moet het aantal aanwezige personen tot een minimum worden beperkt.

Voor het oplaten van meer dan 1000 stuks kleine ballonnen dient, conform de Luchtvaartwet, een aparte vergunning te worden aangevraagd bij:

Luchtverkeersleiding Nederland
t.a.v. Operationele Helpdesk

Postbus 75200

1117 ZT LUCHTHAVEN SCHIPHOL

Telefoon (020) 406 22 01