Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Automatische incasso
De gemeentelijke belastingen betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier. Wanneer u deze incasso wilt opheffen, moet dit schriftelijk worden gemeld. Bij wijziging van de bankrekening kunt u een wijzigingsformulier vragen bij de gemeente.
Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt contact opnemen met uw bank en deze afschrijving terug laten storten.

Afschrijving per maand
Indien u kiest voor automatische incasso dan schrijft de gemeente Waterland iedere maand een tiende deel van de belasting af van uw rekening.

Procedure 

Bij de aanslag van de gemeentelijke belasting zit een machtigingsformulier of een groene kaart. Gebruik het formulier of de kaart om de machtiging af te geven.

Wilt u uw machtiging voor automatische incasso opheffen? Gebruik dan de rode kaart.

Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? Met de gele kaart trekt u de afschrijving in. Uw bank kan daar ook bij helpen.

Heeft u de groene, rode of gele kaart niet meer? U kunt gratis een nieuwe krijgen bij de gemeente.

Voorwaarden 

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

Contact 

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact op met de gemeente.

Toestemming voor automatische incasso geeft u door het daarvoor bestemde formulier te downloaden (zie hieronder), te printen en volledig ingevuld te retourneren aan de gemeente. U kunt dit formulier...