Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Automatische incasso
De gemeentelijke belastingen betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier. Wanneer u deze incasso wilt opheffen, moet dit schriftelijk worden gemeld. Bij wijziging van de bankrekening kunt u een wijzigingsformulier vragen bij de gemeente.
Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt contact opnemen met uw bank en deze afschrijving terug laten storten.

Afschrijving per maand
Indien u kiest voor automatische incasso dan schrijft de gemeente Waterland iedere maand een tiende deel van de belasting af van uw rekening.

Contact 

Voor meer informatie over automatische incasso kunt u contact opnemen met de gemeente.

Toestemming voor automatische incasso geeft u door het daarvoor bestemde formulier te downloaden (zie hieronder), te printen en volledig ingevuld te retourneren aan de gemeente. U kunt dit formulier inleveren bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam of per post sturen aan:
Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA   Monnickendam.

Digitaal loket
U kunt uw machtiging wijzigen/intrekken door de link wijzigen automatisch betalen in te vullen. Wanneer u uw automatische incasso stopzet, dient u rekening te houden met de oorspronkelijke vervaldatums die vermeld staan op de aanslag. U dient dan het nog openstaande bedrag zelf te betalen.

Belasting, betalingsregeling
Als u de gemeentebelasting niet in één keer kunt betalen, kunt u de gemeente machtigen om een automatische afschrijving af te spreken. In sommige gevallen kan ook uitstel van betaling worden verleend en een betalingsregeling worden getroffen.

Aanpak
U dient een automatische incasso formulier in te leveren en de gemeente te machtigen om uw belastingsaanslag in 10 termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Hoe u dit kunt regelen ziet u onder het onderwerp: automatische incasso.

Contact
De betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal met u in overleg gaan om een goede regeling te treffen.