Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier. Wanneer u deze incasso wilt opheffen, moet dit schriftelijk worden gemeld. Bij wijziging van de bankrekening kunt u een wijzigingsformulier vragen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt contact opnemen met uw bank en deze afschrijving terug laten storten.Afschrijving per maand

Indien u kiest voor automatische incasso dan schrijft de gemeente Waterland iedere maand een tiende deel van de belasting af van uw rekening.

Procedure 

Bij de aanslag van de gemeentelijke belasting zit een machtigingsformulier of een groene kaart. Gebruik het formulier of de kaart om de machtiging af te geven.

Wilt u uw machtiging voor automatische incasso opheffen? Gebruik dan de rode kaart.

Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? Met de gele kaart trekt u de afschrijving in. Uw bank kan daar ook bij helpen.

Heeft u de groene, rode of gele kaart niet meer? U kunt gratis een nieuwe krijgen bij de gemeente.

Voorwaarden 

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

Contact 

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact op met de gemeente.

Toestemming voor automatische incasso geeft u door het daarvoor bestemde formulier te downloaden (zie hieronder), te printen en volledig ingevuld te retourneren aan de gemeente. U kunt dit formulier inleveren bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam of per post sturen aan:

Gemeente Waterland

Postbus 1000

1140 BA   Monnickendam.

Digitaal loket
U kunt uw machtiging wijzigen/intrekken door de link wijzigen automatisch betalen in te vullen. Wanneer u uw automatische incasso stopzet, dient u rekening te houden met de oorspronkelijke vervaldatums die vermeld staan op de aanslag. U dient dan het nog openstaande bedrag zelf te betalen.Belasting, betalingsregeling
Als u de gemeentebelasting niet in één keer kunt betalen, kunt u de gemeente machtigen om een automatische afschrijving af te spreken. In sommige gevallen kan ook uitstel van betaling worden verleend en een betalingsregeling worden getroffen.Aanpak
U dient een automatische incasso formulier in te leveren en de gemeente te machtigen om uw belastingaanslag in 10 termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Hoe u dit kunt regelen ziet u onder het onderwerp: automatische incasso.

Contact
De betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal met u in overleg gaan om een goede regeling te treffen.