Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Automatische incasso
De gemeentelijke belastingen betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier. Wanneer u deze incasso wilt opheffen, moet dit schriftelijk worden gemeld. Bij wijziging van de bankrekening kunt u een wijzigingsformulier vragen bij de gemeente.
Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt contact opnemen met uw bank en deze afschrijving terug laten storten.

Afschrijving per maand
Indien u kiest voor automatische incasso dan schrijft de gemeente Waterland iedere maand een tiende deel van de belasting af van uw rekening.

Contact 

Voor meer informatie over automatische incasso kunt u contact opnemen met de gemeente.

Toestemming voor automatische incasso geeft u door het daarvoor bestemde formulier te downloaden (zie hieronder), te printen en volledig ingevuld te retourneren aan de gemeente. U kunt dit formulier...