Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen. Deze zijn zeer gevaarlijk als ze worden ingeademd.

Asbest mag daarom niet bij het huisvuil of grofvuil worden aangeboden, daarvoor is de stof te gevaarlijk. 

Heeft u bijv. een asbest dak (tot max. 35m2), dan doet u een sloopmelding bij het omgevingsloket. Van het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.nl/ ) krijgt men een goedkeuringsformulier (daar staat een OLO-nummer op).
Met dat goedkeuringsformulier gaat u naar de milieustraat Purmerend en hier krijgt u verpakkingsmateriaal als asbest-folie en of zakken en tape mee.
Daarmee kunt u het thuis inpakken waarna het netjes ingepakt bij de milieustraat Purmerend (Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC te Purmerend ) ingeleverd kan worden.

De maximale hoeveelheid aan te bieden asbesthoudend materiaal per perceel bedraagt eenmalig 35 m² per jaar. ( wanneer het meer is dan 35m2 moet er een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld worden.)

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

 

Procedure 

Asbest mag niet bij het huisvuil of grofvuil worden aangeboden, daarvoor is de stof te gevaarlijk. U kunt uw asbest, onder bepaalde voorwaarden aanbieden bij de Milieustraat Purmerend, Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC te Purmerend.

1. Heb ik asbest in of op mijn huis/schuur?
Is uw huis of schuur gebouwd vóór 1994? Dan bestaat de kans dat u asbest in of op uw huis/schuur hebt. Meer informatie over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen, vindt u op de website van Milieu Centraal.
Twijfelt u over het materiaal en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf.

2. Moet ik mijn asbest verplicht laten weghalen?
U bent niet verplicht om uw materiaal met asbest te laten verwijderen. Er was een verbod op asbestdaken in de maak, maar dit wetsvoorstel is op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen.
Het is nog niet duidelijk of en wanneer alsnog een verbod op asbestdaken wordt ingevoerd. Het is wel verstandig om het asbest te laten weghalen als het beschadigd, verweerd of niet meer intact is.

3. Ik ben eigenaar van asbesthoudend materiaal en wil ervan af. Wat nu?
De hoofdregel is dat u voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal een gecertificeerd asbestbedrijf moet inschakelen dat zorgt voor de sanering.
In sommige gevallen mag u het asbest zelf verwijderen.

De voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest zijn:

 • Het moet asbestplaten, vloertegels of vloerbedekking betreffen.
 • De te verwijderen asbesthoudende hoeveelheid bedraagt maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.
 • U handelt niet in beroep of bedrijf.
 • De asbesthoudende platen zitten met schroeven vast. Platen die anders zijn vastgemaakt, bijvoorbeeld gelijmd of met spijkers, mag u niet zelf verwijderen.
 • De asbesthoudende platen zijn heel (hechtgebonden) en niet verbrokkeld. Platen die verweerd of kapot zijn, mag u niet zelf verwijderen.
 • De asbestplaten worden in zijn geheel verwijderd door ze los te schroeven. U mag niet in de platen zagen of de platen breken.
 • De asbesthoudende vloerbedekking is niet gelijmd.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen dat zorgt voor de sanering.
Met dit stappenplan ontdekt u wat u moet doen in uw situatie:
Ga naar het stappenplan

4. Ik mag het asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. Hoe doe ik dat?
Voldoet u aan de voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbestplaten, vloertegels of vloerbedekking en wilt u de verwijdering zelf doen? Dan moet u als volgt te werk gaan:

1.    Dien een sloopmelding in via het Omgevingsloket Online. Doe dit minimaal 4 weken voor u start met de werkzaamheden. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Als uw melding volledig is, krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van Omgevingsdienst IJmond.
2.    Neem de brief van Omgevingsdienst IJmond mee naar de milieustraat om gratis verpakkingsmateriaal (voorzien van een asbestlogo) op te halen.
3.    Pak het asbesthoudend materiaal goed in twee lagen plasticfolie in (met asbestlogo) en lever het (gratis) in bij de milieustraat.

MilieuCentraal heeft een duidelijke video gemaakt met uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak
Bekijk deze video

5. Hoe zit het met asbest in huurwoningen?
Huurt u een woning en wilt u meer weten over de aanwezigheid van asbest in de woning? Neem dan contact op met uw verhuurder.

6. Hoe gaat de gemeente om met dakplaten die op asbest lijken?
Soms willen inwoners dakplaten inleveren die op asbest lijken, maar is niet meer vast te stellen of de platen ook echt asbesthoudend zijn. In een dergelijk geval raadpleegt de gemeente de asbestinventarisatie om na te gaan of op dat adres asbestverdachte daken zijn aangetroffen. Zo ja, dan gaat het om asbestverdachte platen en gelden de stappen genoemd onder vraag 4. Zo niet, dan hoeft geen sloopmelding ingediend te worden, maar dient u vanwege de veiligheid de platen goed in twee lagen plasticfolie in te pakken (met asbestlogo) en vervolgens kunt u deze gratis inleveren bij de milieustraat.

 

Aanvraag 

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

 

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren. 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken  via telefoonnummer (0299) 658 585.