Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn. Bij beschadiging kunnen minuscuul kleine deeltjes vrijkomen. Deze zijn zeer gevaarlijk als ze worden ingeademd.

Asbest mag daarom niet bij het huisvuil of grofvuil worden aangeboden, daarvoor is de stof te gevaarlijk. U kunt uw asbest, deugdelijk verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal (dubbelzijdig transparant plastic) en afgeplakt aanbieden bij de Milieustraat Purmerend, Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC te Purmerend. LET OP! U moet zich daar kunnen legitimeren en uw adresgegevens aantonen. Bijvoorbeeld door middel van een poststuk waarop uw naam en adresgegevens staan vermeld!

De maximale hoeveelheid aan te bieden asbesthoudend materiaal bedraagt 35 m² per jaar. Dit komt overeen met ongeveer twaalf platen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

 

Procedure 

De belangrijkste regels voor het verwijderen van asbest voor particulieren zijn:

 • iedereen die asbest wil verwijderen uit een bouwwerk moet dit melden aan de gemeente;
 • de gemeente beslist of een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen wordt afgegeven;
 • als de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen afgeeft, moet het asbest door een deskundig bedrijf worden verwijderd;
 • ook als er geen omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig is, kan de gemeente toch voorschriften stellen aan de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

Het is voor particulieren dus niet verboden zelf asbest te verwijderen, maar we raden u sterk af om dit te doen. Hoewel niet goedkoop, is bedrijfsmatige verwijdering van asbest de veiligste manier. Besluit u toch zelf het asbest te verwijderen, zorg er dan voor dat u de asbestvezels niet inademt. Goed nat houden en verpakken van de asbestbestanddelen is daarvoor absoluut noodzakelijk. Bedenk dat de vezels niet zichtbaar zijn en dat asbest bijzonder gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Wilt u als bedrijf slopen of asbest verwijderen dan moet u ongeacht de hoeveelheid sloopmateriaal altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Op de website van infomil vindt u meer informatie over asbest en asbestverwijdering.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

 

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren. 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken  via telefoonnummer (0299) 658 585.