Alcoholvrije dranken schenken

Als u in uw horecabedrijf alcoholvrije dranken verkoopt, dan heeft u soms een verlof alcoholvrij nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf. Of bij een wijziging van uw bedrijf.

Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een alcoholvergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije aan te vragen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een verlof alcoholvrij aanvraagt.

Procedure 

Zo vraagt u een verlof alcoholvrij aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het nummer van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • eventuele bouwtekeningen en plattegronden
Voorwaarden 

De voorwaarden om een verlof alcoholvrij aan te vragen zijn onder andere:

 • De verlofhouder en beheerder staan niet onder curatele en zijn niet de ouderlijke macht of voogdij kwijt.
 • De verlofhouder en beheerder hebben geen strafblad.
 • De verlofhouder en beheerder zijn 18 jaar of ouder.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.