Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht, of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Bij gebruik van een perceel door één persoon                € 180,14
Bij gebruik van een perceel door twee personen            € 272,24
Bij gebruik van een perceel door drie personen              € 294,56
Meer dan één GFT-container van 140 liter                     € 79,96
Meer dan één container van 140 liter voor huish. afval   €  98,99
Meer dan één container van 240 liter voor huish. afval   € 123,75

Bezwaar 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Contact 

De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.