Plaatsen ondergrondse inzamelcontainers op Marken

In de week van maandag 7 september 2020 beginnen de werkzaamheden voor het aanbrengen van ondergrondse inzamelcontainers. Het gaat om de volgende drie locaties op Marken:

  • Locatie Minneweg/hoek Walandweg         
  • Locatie Walandweg/hoek Zereiderpad    
  • Locatie Kruisbaakweg             

De werkzaamheden betreffen in grote lijnen: de locaties vrijmaken van obstakels, graven cunet en aanvullen met zand, aanbrengen puinkorrel fundatie, plaatsen betonputten (week 39), herstellen en aanbrengen verharding, montage valvloeren en inworp containers en aansluiten stroomvoorziening. Tijdens de werkzaamheden is er plaatselijk een rijbaan afgesloten zijn voor verkeer. Dit wordt met bebording en een voorrangsregeling op de rijbaan kenbaar gemaakt.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag. Nota Infra voert de werkzaamheden uit. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl

Bijlagen