Peuteropvang in Waterland

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kan uw kindje naar de peuteropvang!

Spelend leren

De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kindje leert samenspelen met andere kinderen en het is een goede voorbereiding op de basisschool. Zo maakt uw kind straks een goede start in groep 1! Op de peuteropvang wordt de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en emotionele ontwikkeling van uw kind gestimuleerd. De locaties voor peuteropvang zijn allemaal op locaties, die gecombineerd zijn met een kinderdagverblijf. In de herfst van 2017 hebben de aanbieders van peuteropvang, de eerdere peuterspeelzalen, aan de ouders al informatie gegeven over een aantal wijzigingen.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind rechtstreeks bij een aanbieder van peuteropvang inschrijven. Een overzicht van alle locaties vindt u via deze link.

Wat kost het?

Ouderbijdrage
Voor de peuteropvang betaalt u een ouderbijdrage.
Hiermee betaalt u een deel van de kosten voor peuteropvang.
Het grootste deel van de kosten krijgt u terug
- of via de kinderopvangtoeslag van het Rijk/Belastingdienst
- of wordt vergoed door de gemeente.
Hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.

Kinderopvangtoeslag
Peuteropvang valt onder de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U komt hiervoor in aanmerking als u en uw toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Meer voorwaarden en hoe u dit aanvraagt, vindt u op de website van de Belastingdienst.
De aanbieder van peuteropvang kan u ook helpen bij uw aanvraag.

Gemeentelijke bijdrage
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor peuteropvang. De aanbieder van peuteropvang regelt dit met de gemeente. De gemeente betaalt de kosten voor deelname van twee dagdelen per week. U betaalt een ouderbijdrage aan de aanbieder van peuteropvang. Deze is afhankelijk van uw inkomen en gebaseerd op de landelijke tabel ouderbijdragen van de kinderopvangtoeslag.