Parkeren en bereikbaarheid

Parkeren in gemeente Waterland

Parkeren in gemeente Waterland

In de gemeente Waterland geldt vrij parkeren, tenzij anders aangegeven.

Parkeervergunning/ inrijontheffing

Met dit digitale formulier kunt u verschillende zaken regelen.

Verkeersbeperkingen

Hieronder wordt per kern een overzicht gegeven van de gemeentelijke verkeersbeperkingen met uitzondering die voor parkeren weergegeven.

Openbaar vervoer

Alle informatie over het openbaar vervoer in de gemeente en de dienstregeling van EBS is te vinden op de website van EBS

Auto weggesleept?

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat. Uw auto wordt bijvoorbeeld weggesleept wanneer u geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Of u staat op een gehandicaptenparkeerplaats of voor

Werk (aan de weg)

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook Provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterl

Bereikbaarheid Waterland

Fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland.

Gladheidbeheersing

Wegen buiten de bebouwde kom worden gestrooid door de provincie en door het hoogheemraadschap. De gemeente is verantwoordelijk voor wegen binnen de bebouwde kom.

Caravan, camper of aanhanger parkeren openbare weg

Het is verboden een aanhanger, camper of caravan langer dan 5 aaneengesloten dagen langs de weg te parkeren als u deze niet voor deelname aan het verkeer gebruikt. Naast caravans vallen nog meer soorten aanhangers hieronder, zoals:

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Wegen in beheer bij gemeente

Niet  alle wegen in Waterland zijn in beheer bij de gemeente. De gemeente beheert vrijwel alle openbare wegen binnen de bebouwde kom.

Duurzaam vervoer

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een elektrische auto of deelauto of zelfs een elektrische deelauto.

Aanvraag wegafsluiting

Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in Waterland.