Informatie Coronavirus

Laatste updates

Bericht van burgemeester Heldoorn (20 oktober 2020)

Een nieuwe noodverordening voor de gedeeltelijke lockdown (15 oktober 2020)

Gisteravond, dinsdag 13 oktober, kondigden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aan. De maatregelen zijn fors maar nodig om het snel oplopende aantal besmettingen terug te dringen en de bijbehorende druk op de reguliere en coronazorg in te dammen. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur en gelden in ieder geval voor twee weken, misschien nog langer. De aangescherpte maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland die vanavond gepubliceerd is op www.vrzw.nl. 

De belangrijkste nieuwe maatregelen in de noodverordening zijn:

  • Groepsvorming openbare plaats of buitenlucht: met niet meer dan 4 personen; 
  • Samenkomst in gebouwen: max 30 personen per zelfstandige ruimte, mits 1,5 meter in acht genomen kan worden;
  • Bezoek binnenshuis: max 3 personen per dag;
  • Eet- en drinkgelegenheden worden gesloten, afhalen is wel toegestaan;
  • Verbod op evenementen;
  • Winkels sluiten uiterlijk om 20 uur met uitzondering van supermarkten;
  • Alcoholverbod na 20 uur voor verkoop, bezorgen en nuttigen in de openbare ruimte;
  • Sporten mag buiten met max 4 personen, binnen max 30 personen mits anderhalve meter gehouden kan worden, kinderen tot 17 jaar zijn uitgezonderd. Publiek is bij sporten niet toegestaan. Wedstrijden zijn alleen toegestaan voor topsporters;
  • Sportkantines en kleedkamers zijn gesloten.

Deze maatregelen hebben stevige impact op de samenleving en de economie. Maar om het virus in te dammen zullen we moeten ingrijpen op die plaatsen waar de kans om het virus op te lopen het grootst is en door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Deze stap is ingrijpend maar hard nodig nu de situatie zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld van zorgelijk, naar ernstig en vervolgens naar zéér ernstig. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basis hygiëneregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

PDFNoodverordening 14 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.
Lees meer

Oproep burgemeesters Zaanstreek-Waterland (30 september 2020)

De Rijksoverheid heeft nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. De nieuwe maatregelen zijn op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval voor drie weken. Hiervoor geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zaanstreek-Waterland. Zie bijgaande link en op www.vrzw.nl.  Alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland roepen iedereen op om samen de schouders te zetten onder het bestrijden van het corona-virus. Alleen samen kunnen we de periode van aangescherpte maatregelen zo kort mogelijk houden.Lees meer

PDFNoodverordening_Covid-19_d.d._29_september_2020.pdf

Corona nieuws

menu icon corona

Lees hier alle updates over het Coronavirus.

Maatregelen dienstverlening gemeente

menu icon corona

De balies van Publiekszaken zijn in verband met het Coronavirus vanaf vrijdag 20 maart 2020 alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden.

Ondernemen en het Coronavirus

menu icon corona

Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande genomen en nog te nemen maatregelen worden ook Waterlandse ondernemers hard getroffen. Lees hier de maatregelen en regelingen.

Sporten en het coronavirus

menu icon corona

Beweegalternatieven voor jongeren en ouderen.

Coronahulp: vraag en aanbod

menu icon corona

In deze moeilijke tijden met veel maatregelen vanwege het coronavirus ontstaan ook de mooiste initiatieven voor hulp en ondersteuning. We zetten er een aantal voor u op een rij.

Evenement organiseren en het coronavirus

Heb ik voor mijn evenement alles in het werk gesteld om de bezoekers en het personeel 1,5 meter afstand te laten houden? 

Informatie over Corona voor anderstaligen en laaggeletterden

menu icon corona

Als je nog niet goed Nederlands kunt lezen, kan informatie over het coronavirus ingewikkeld zijn.

Updates kinderburgemeester Waterland

menu icon corona

Tijdens deze coronacrisis schrijft onze kinderburgemeester elke week een update. De updates zijn te lezen op deze pagina te lezen.