Informatie Coronavirus

Laatste updates

Update 10 augustus 2020

PDFNoodverordening_COVID-19_10_augustus_2020.pdf

De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze geldt per 10 augustus 2020. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om het coronavirus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

In de nieuwe noodverordening staan regels die gaan over onder meer de horeca, het onderwijs en studie- en studentenverenigingen. Zo gaat de horeca binnen én buiten werken op basis van reservering en worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Alle maatregelen die vanaf 10 augustus in de regio Zaanstreek-Waterland gelden, zijn hier te vinden. 

De nieuwe noodverordening biedt de mogelijkheid om, indien nodig, gebieden of locaties aan te wijzen waar het verplicht is om niet-medische mondkapjes te dragen door personen van 13 jaar en ouder. We houden nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en monitoren de effectiviteit van de inzet van niet-medische mondkapjes in andere regio’s. Vooralsnog is de inzet hiervan in onze regio nog niet aan de orde.

Basisregels blijven belangrijk
Vanzelfsprekend blijven ook alle basisregels van kracht. Het blijft belangrijk dat we 1,5 meter afstand houden, onze handen wassen en drukte vermijden. En heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat uzelf testen. Meer informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Update 14 juli 2020

PDFNoodverordening_COVID-19_Zaanstreek_Waterland_d.d._15_juli_2020.pdf

Er is een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 15 juli 2020 geldt voor de regio Zaanstreek-Waterland.

De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Alle maatregelen zijn terug te vinden in de noodverordening van 15 juli 2020. Deze kunt u downloaden elders op deze pagina (onder downloads). Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn.  

Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Wijzigingen

De wijzigingen van deze noodverordening ten opzichte van die van 1 juli zijn:

  1. Inzake het houden van de afstand van 1,5 meter geldt een uitzondering voor jeugd tot en met 17 jaar met daarbij de toevoeging: tenzij deze personen zich bevinden binnen een instelling voor het MBO, HBO of WO.
  2. Voor personen met een handicap geldt ook een uitzondering voor het in acht nemen van de 1,5 meter t.a.v. hun begeleiders met daarbij nu de toevoeging: dit geldt ook voor vaste mantelzorgers.
  3. Voor Openbaar vervoer geldt de verplichting van het dragen van mondkapjes. In deze verordening is deze verplichting uitgebreid naar overig personenvervoer: indien personen van 13 jaar en ouder zich bevinden in overig bedrijfsmatig personenvervoer met een aantal van meer dan twee is een niet-medisch mondkapje verplicht.
  4. Bij verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg is de beheerder verantwoordelijk voor het verlenen van de mogelijkheid tot bezoeken – hier zijn bepaalde condities aan verbonden.
  5. Daarnaast wordt in deze verordening specifiek vermeld dat bij demonstraties de Voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd is om op te treden op basis van de Wet openbare manifestaties.

 

Update 1 juli 2020

PDFNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 1 juli 2020

Nieuwe noodverordening per 1 juli 
De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 1 juli van kracht is. De noodverordening is nodig omdat we een stap vooruit zetten in de corona aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 

De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Naast deze voorwaarden die voor ons allemaal gelden, is er een aantal randvoorwaarden die gelden bij de algemene openstelling per 1 juli. De basisregels voor binnen en buiten en in het vervoer kunt u lezen in de noodverordening (Zie bijlage).

Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Update 24 juni 2020

PDFmaatregelen per 1 juli.pdf

Update 14 juni 2020

Corona nieuws

menu icon corona

Lees hier alle updates over het Coronavirus.

Maatregelen dienstverlening gemeente

menu icon corona

De balies van Publiekszaken zijn in verband met het Coronavirus vanaf vrijdag 20 maart 2020 alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden.

Ondernemen en het Coronavirus

menu icon corona

Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande genomen en nog te nemen maatregelen worden ook Waterlandse ondernemers hard getroffen. Lees hier de maatregelen en regelingen.

Sporten en het coronavirus

menu icon corona

Beweegalternatieven voor jongeren en ouderen.

Coronahulp: vraag en aanbod

menu icon corona

In deze moeilijke tijden met veel maatregelen vanwege het coronavirus ontstaan ook de mooiste initiatieven voor hulp en ondersteuning. We zetten er een aantal voor u op een rij.

Informatie over Corona voor anderstaligen en laaggeletterden

menu icon corona

Als je nog niet goed Nederlands kunt lezen, kan informatie over het coronavirus ingewikkeld zijn.

Updates kinderburgemeester Waterland

menu icon corona

Tijdens deze coronacrisis schrijft onze kinderburgemeester elke week een update. De updates zijn te lezen op deze pagina te lezen.