Informatie Coronavirus

Laatste updates

Update 1 juli 2020

PDFNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 1 juli 2020

Nieuwe noodverordening per 1 juli 
De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 1 juli van kracht is. De noodverordening is nodig omdat we een stap vooruit zetten in de corona aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 

De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Naast deze voorwaarden die voor ons allemaal gelden, is er een aantal randvoorwaarden die gelden bij de algemene openstelling per 1 juli. De basisregels voor binnen en buiten en in het vervoer kunt u lezen in de noodverordening (Zie bijlage).

Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Update 24 juni 2020

PDFmaatregelen per 1 juli.pdf

Update 14 juni 2020

Corona nieuws

menu icon corona

Lees hier alle updates over het Coronavirus.

Maatregelen dienstverlening gemeente

menu icon corona

De balies van Publiekszaken zijn in verband met het Coronavirus vanaf vrijdag 20 maart 2020 alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden.

Ondernemen en het Coronavirus

menu icon corona

Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande genomen en nog te nemen maatregelen worden ook Waterlandse ondernemers hard getroffen. Lees hier de maatregelen en regelingen.

Sporten en het coronavirus

menu icon corona

Beweegalternatieven voor jongeren en ouderen.

Coronahulp: vraag en aanbod

menu icon corona

In deze moeilijke tijden met veel maatregelen vanwege het coronavirus ontstaan ook de mooiste initiatieven voor hulp en ondersteuning. We zetten er een aantal voor u op een rij.

Informatie over Corona voor anderstaligen en laaggeletterden

menu icon corona

Als je nog niet goed Nederlands kunt lezen, kan informatie over het coronavirus ingewikkeld zijn.

Updates kinderburgemeester Waterland

menu icon corona

Tijdens deze coronacrisis schrijft onze kinderburgemeester elke week een update. De updates zijn te lezen op deze pagina te lezen.