Overzicht werkzaamheden openbare ruimte 2018

De afdeling Openbare Werken is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de kernen (bebouwde kom) van de gemeente Waterland.

Om dit op een gestructureerde manier te doen zijn voor de diverse vakdisciplines beheer- en/of beleidsplannen opgesteld. In deze plannen wordt een meerderjarige visie gegeven op de werkzaamheden en maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op een gewenst niveau te krijgen of te houden.

De planning in dit jaarplan betreft een momentopname, gedurende het jaar kunnen op basis van nieuwe inzichten en prioriteiten verschuivingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen projecten worden uitgesteld of toegevoegd. Om kosten te besparen maar ook de overlast te beperken worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd.