Overzicht Lopende Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

De gemeente vermeldt op deze pagina de aanbestedingen die zij middels een nationale- of Europese aanbestedingsprocedure in de markt zet. Ook meervoudig onderhandse aanbestedingen (van werken) met een aanzienlijke omvang zal de gemeente hier benoemen.

Prestatiecontract onderhoud civiele kunstwerken gemeente Waterland

Publicatiedatum selectie leidraad: 10-08-2017
Aanmelding tot: 18-09-2017 om 11.00 uur
Procedure: Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure
Status: Offertefase, niet-openbaar