Overzicht leden

Bas ten Have - onafhankelijke voorzitter
Margreet Visser - notulist
Eric Heusinkveld/ vacant – jeugd/ jeugdwet
Nel Weel / vacant – kernraden
Jaap Korten - Participatiewet
Hil Kuipers - Participatiewet
Florence Oussoren / vacant – ouderen vanaf 55 jaar
Ingrid Arends / vacant – mensen met een psychische beperking
Klaas Valk / Annelies Vroegindeweij – Diaconie/ caritas
Cees Visser / vacant – mantelzorgers en vrijwilligers
Vacant / vacant – mensen met een verstandelijke beperking
Vacant / vacant – mensen met een lichamelijke beperking