Overzicht Gegunde Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Afvalinzameling Waterland 2018 e.v.

Procedure: Europees Openbare aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Remondis Nederland B.V.
Datum gunning: 23-11-2017

Levering elektriciteit en gas aan gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Levering elektriciteit gegund aan De Vrije Energie Producent B.V.
Levering gas gegund aan Gazprom Marketing & Trading Retail Limited
Datum gunning: 1-6-2017

Brandverzekering gemeente Waterland

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan AFOS ‘Zevenwouden’ U.A., REAAL Schadeverzekeringen N.V.,
Sompo Japan Nipponkoa Nederland B.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. en Intermont Assuradeuren B.V
Datum gunning: 21-12-2015

Schoonmaak gemeente Landsmeer en gemeente Waterland

Procedure: Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan: Victoria Schoonmaakbedrijf B.V. (Waterland)
Datum gunning: 24-11-2015

Structuurvisie 2030 gemeente Waterland

Procedure: Nationaal Openbare Aanbestedingsprocedure
Gegund aan: BügelHajema Adviseurs B.V.
Datum gunning: 12-10-2015

Aannemer Brandweerkazerne Broek in Waterland

Procedure: Meervoudig onderhandse procedure
Gegund aan: Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
Datum gunning: 09-07-2015

Multifunctionals

gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland en Zeevang
Procedure: Europese openbare procedure
Gegund aan: Canon Nederland N.V.
Datum gunning: 10-03-2015