Volkshuisvesting

Woonvisie Waterland 2020 en prestatieafspraken 2017-2020

De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Ook de regelgeving omtrent wonen is gewijzigd.
Lees meer

Huisvesting in de gemeente

Om voor een huurwoning van een corporatie in aanmerking te komen moet u zich registreren bij Woningnet en/of Woonmatch Waterland
lees meer


Regionale Huisvestingsverordening

De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam

Lees meer

Verklaring van voorrang (was: urgentieverklaring)

Informatie over de aanvraag en criteria voor het aanvragen van een verklaring van voorrang.
Lees meer