(Ver) Bouwen

Monumenten en archeologie

Afbeelding Monumenten en archeologie

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft. Lees meer

Aanvraag om omgevingsvergunning

Afbeelding Aanvraag om omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Lees meer


Welstand

Afbeelding welstand

Als u gaat bouwen zal er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de welstandscommissie. Lees meer

Bestemmingsplannnen

Afbeelding Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming (functie) een stuk grond heeft. Lees meer


Vooroverleg

Afbeelding vooroverleg

Als uw (bouw)plan is afwijking is van de voorschriften van het bestemmingsplan en u wilt vroegtijdig weten of de gemeente medewerking zal verlenen aan uw plan dan is een verzoek om vooroverleg een goede optie om aan te vragen. Lees meer

Vragen over bouwen

Afbeelding Vragen over bouwen

Bij een groot aantal vragen kunnen wij u een duidelijk antwoord geven zoals bij het aanvragen een omgevingsvergunning. Lees meer