Inburgering

In Nederland wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen, is het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt. En dat iedereen iets weet van Nederland. Daarom is er sinds 1 januari 2007 in Nederland een Wet inburgering. In de wet staat dat mensen die naar Nederland komen en in Nederland wonen, de Nederlandse taal moeten leren. En dat zij weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. We noemen dat inburgeren. De mensen die moeten inburgeren, worden ook wel inburgeringsplichtig genoemd.

lees hier meer over