Belastingen

Inzien WOZ taxatieverslag

Iedere belanghebbende kan zijn of haar taxatieverslag inzien en printen. Uw taxatieverslag kunt u vinden via onderstaande link.
Inzien WOZ taxatieverslag (inloggen met DigiD)

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Indien u het niet eens bent met het aanslagbiljet en/of de WOZ-beschikking kunt u hiertegen bezwaar maken. U tekent dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar aan bij de gemeente Waterland.
Bezwaar gemeentelijke belastingen (inloggen met DigiD)

Tarieven gemeentelijke belastingen 2017

Tarieventabel 2017

Burgers in de gemeente Waterland krijgen te maken met één of meer van onderstaande belastingen/heffingen:

Onroerende zaakbelastingen  ( OZB )

Deze belasting wordt opgelegd aan de eigenaar van een woning. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de waarde.
> Lees meer

Rioolheffing

Alle huishoudens die aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering ontvangen een aanslag rioolheffing. De hoogte van de heffing is mede afhankelijk van de grootte van het huishouden.
> Lees meer

Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval wordt een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd. De hoogte van de heffing is mede afhankelijk van de grootte van het huishouden.
> Lees meer

Hondenbelasting

Deze belasting wordt opgelegd aan iedereen die in het bezit is van één of meer honden.
> Lees meer

Roerende zaakbelasting

Deze belasting wordt opgelegd aan de bewoners van woningen die als roerend moeten worden beschouwd. Bijvoorbeeld woonboten en woonwagens.

Nachttoeristenbelasting (overnachtingen)

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in Waterland wonen, moet u (nacht)toeristenbelasting betalen. Dit mag worden doorberekend aan de logees.
Deze belasting wordt geheven bij overnachtingen in hotels, pensions, appartementen, recreatiewoningen, vakantieonderkomens, Bed en Breakfast en mobiele kampeeronderkomens.
> Lees meer

Watertoeristenbelasting

Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan personen op een (water)ligplaats of een vaartuig en deze personen wonen niet in Waterland, dan moet u watertoeristenbelasting betalen. Dit mag worden doorberekend aan de recreanten.