Afval

Afvalkalender

Informatie over welk afval wanneer bij u wordt opgehaald kunt u op verschillende manieren vinden:

Door naar de website van MijnAfvalwijzer.nl te gaan

Via de website beschikt u na het invoeren van uw postcode/huisnummer over een gepersonaliseerde afvalkalender, die u desgewenst kunt downloaden en uitprinten.

Ook de website biedt de mogelijkheid herinneringen en berichten over afvalinzameling via e-mail te ontvangen.

Door de Afvalwijzer-App te downloaden

De App van afvalwijzer biedt u gepersonaliseerde afvalinzamelinformatie. Het enige dat u hoeft te doen is uw postcode en huisnummer in te voeren. De App biedt de mogelijkheid om herinneringen en berichten over afvalinzameling te ontvangen en is geschikt voor alle smartphones en tablets.


Meldpunt grofvuil

Digitaal aanmelden grof vuil kan via het formulier rechts op deze pagina.

Grofvuil kan online worden aangemeld tot maandagmorgen 09.00 uur voorafgaand aan de ophaaldag.

Als digitaal aanmelden voor u niet mogelijk is kan het ook via telefoonnummer (0299) 658 585. Ook met klachten over het ophalen van grof vuil of  het legen van de containers kunt u dit nummer bellen.

Het grofvuil wordt één keer in de 6 weken opgehaald; raadpleeg voor de ophaaldata de website www.mijnafvalwijzer.nl  of download de Afvalwijzerapp voor uw tablet of smartphone. 

U kunt grofvuil telefonisch aanmelden dagelijks van 09.00 uur tot 15.30 uur. Houdt u er rekening mee dat u grofvuil dat u telefonisch wilt aanmelden voor de volgende eerstvolgende ophaaldag kunt aanmelden t/m  vrijdag 12.30 uur voor de ophaaldag.

Grofvuil aangemeld na die tijd wordt doorgeschoven naar de volgende ophaalronde.


Afvalcontainers

Afbeelding afvalcontainers

De gemeente Waterland heeft vrijwel elk huishouden vanaf 1 juli 2017 3 afvalcontainers. De containers zijn ‘huisgebonden’ en in bruikleen gegeven.
Lees meer

Grofvuil

Afbeelding grofvuil

Voor het aanmelden van grofvuil belt u met de gemeente (0299) 658 585.
Lees meer


Oud papier & karton

Afbeelding Oud papier & karton

Papier wordt in het merendeel van de gemeente huis aan huis ingezameld door verschillende scholen en verenigingen.
Lees meer

Glas

Afbeelding glas

Het glas wordt ingezameld via glasbakken. Iedere glasbak biedt de mogelijkheid het glas te scheiden in de kleuren wit, bruin en groen.
Lees meer


Plastic/kunststof, drankkartons en blikjes

Afbeelding Plastic en kunststof verpakkingen

Plastic/kunststofverpakkingsafval, drankkartons en blikjes worden niet huis-aan-huis ingezameld; u kunt het afval naar de verzamelcontainers brengen
Lees meer

Textiel, kleding en schoenen

Afbeelding textiel

In de gemeente wordt meerdere malen per jaar huis aan huis textiel ingezameld.
Lees meer


Zelf composteren

Afbeelding zelf composteren

Van het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval wordt compost gemaakt in grote composteerinstallaties.
Lees meer

Klein chemisch afval (kca)

Afbeelding Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval wat in kleine hoeveelheden vrijkomt en waar gevaarlijke stoffen inzitten...
Lees meer


Frituurvet en olie

Afbeelding Klein wit- en bruingoed

Op verschillende locaties in Waterland staan verzamelcontainers voor frituurvet/-olie.

Lees meer...

Klein wit- en bruingoed

Afbeelding Klein wit- en bruingoed

Onder klein wit- en bruingoed vallen alle afgedankte elektronische apparaten die in een boodschappentas passen.
Lees meer


Asbest

Afbeelding asbest

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid, vooral als asbestproducten beschadigd zijn.
Lees meer