Wonen en leven


Afval

Afbeelding Afval en Milieu

In de gemeente Waterland wordt huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Het scheiden van afval is goed voor het milieu omdat materialen kunnen worden hergebruikt. Hierdoor wordt er op het gebruik van grondstoffen bespaard.
Lees meer

Duurzaamheid en Milieu

Gemeente Waterland zet stappen op weg naar een (nog) duurzamer Waterland.

Lees meer...


Belastingen

Afbeelding Belastingen

Burgers in de gemeente Waterland krijgen te maken met één of meer  belastingen/heffingen
Lees meer

(Ver) Bouwen

Afbeelding Bouwen en Wonen

In Nederland is veel geregeld over bouwen. Op deze plaats vindt u informatie over deze regels.
Lees meer


Inburgering

Afbeelding klompen Inburgering

In Nederland wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen, is het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt. Maar ook is het van belang dat iedereen iets weet over Nederland.
Lees meer

Groenvoorzieningen

Afbeelding Groenvoorzieningen

Één van de aantrekkelijke aspecten van de gemeente Waterland is het vele openbaar groen. In al onze kernen wordt daarom veel aandacht besteed aan het onderhoud. Behoud van de specifieke Waterlandse kenmerken staat daarbij voorop.
Lees meer


Riolering

Afbeelding riolering

De gemeente beheert en onderhoudt het rioolstelsel, inclusief de huisaansluitingingen tot aan de erfgrens.
Lees meer

Trouwen

Afbeelding Trouwen

Waterland is een geliefde gemeente als het gaat om het voltrekken van huwelijken. Veel bruidsparen willen zich in de echt laten verbinden in een van de bijzondere trouwlocaties. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u hier.
Lees meer


Veiligheid

Afbeelding Veiligheid

Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. het is verstandig u hierop voor te bereiden. Op deze pagina leest u wat ú kunt doen.
Lees meer

Volkshuisvesting

Afbeelding Volkshuisvesting

Op deze pagina staat meer informatie over huisvesting in de gemeente Waterland.
Lees meer


AED

Foto Automatische Externe Defibrillator (AED)

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie).
Lees meer