Alcohol en drugs

Aanpak alcohol en drugs

De gemeente Waterland is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin aangegeven wordt hoe de gemeente vorm wil geven aan de openbare gezondheidszorg. Eén van de prioriteiten in de nota is de beperking van overmatig alcoholgebruik. Vooral het alcoholgebruik onder jongeren baart zorgen. Jongeren drinken steeds eerder (op jongere leeftijd), ze drinken steeds meer en ze drinken steeds vaker. Dit is niet alleen schadelijk voor hun gezondheid maar heeft ook de nodige andere consequenties. Naast het beperken van overmatig alcoholgebruik heeft het beperken van het drugsgebruik bij jongeren in onze gemeente prioriteit. Om uitvoering te kunnen geven aan de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik hebben wij een startnotitie en een uitvoeringsplan alcohol en drugs opgesteld.

Startnotitie ‘Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland’

In de Startnotitie alcohol- en drugsgebruik wordt het alcohol- en drugsgebruik in de gemeente geschetst en worden de uitgangspunten van de aanpak beschreven.

Uitvoeringsplan ‘Alcohol & Drugs 2011-2013 gemeente Waterland’

Het uitvoeringsplan alcohol en drugs is tot stand gekomen op basis van gesprekken met jongeren, ouders, horecaondernemers, sportverenigingen, scholen en andere betrokkenen uit de vier grote kernen in Waterland. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat voorlichting als belangrijkste activiteit wordt gezien in de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik. Wij zetten de komende jaren daarom sterk in op voorlichting. Daarnaast zetten wij de jongerenwerker in om het alcohol- en drugsgebruik van jongeren bespreekbaar te maken en intensiveren wij de samenwerking met de politie.