Verkeersveiligheid

De gemeente Waterland heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte is hierbij uitgangspunt. Bij de herinrichting van wegen en wijken wordt hier zoveel mogelijk meegenomen. Voor de oude kernen in Waterland zijn echte drempels vaak geen optie, in overleg met bewoners wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden. De gemeente Waterland gaat echter alleen over wegen binnen de bebouwde kom. Heeft u een onveilige situatie gezien, meldt het dan vooral aan ons via onze website. In de onderstaande documenten kunt u zien waar en welke ongevallen plaatsvinden binnen de gemeente Waterland.

Aandacht voor verkeer rondom scholen

Vanaf 7 april 2016  wordt er een aantal weken extra aandacht besteed aan het parkeren en verkeer rondom de verschillende scholen in Waterland. Het halen en brengen van kinderen bij scholen zorgt vaak voor discussies over de verkeersveiligheid. Omdat sommige kinderen met de auto naar school worden gebracht, ontstaan er soms gevaarlijke situaties voor kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan. Snel rijdende auto’s,  in- en uitvoegen, parkeren op voetpaden of straathoeken, achteruit rijden en/of keren op de weg…deze handelingen veroorzaken regelmatig overlast en onveilige situaties.

Regelmatig wordt ons gevraagd om deze verkeersonveiligheid aan te pakken. Dat is echter niet eenvoudig omdat het veel te maken heeft met het parkeer- en rijgedrag van automobilisten. Bovendien gaan wij zeer terughoudend om met verzoeken voor het instellen van stopverboden en/of éénrichtingsverkeer. Samen met de gemeentelijke handhavers, ouders en leerkrachten vragen wij aandacht voor een verkeersveilige omgeving bij scholen. Juist door een gezamenlijke aanpak kunnen hinderlijke en gevaarlijke situaties voorkomen worden!

Verkeersveiligheidsmonitor gemeente Waterland

Hier vindt u alles over verkeerseducatie voor de verschillende leeftijden en doelgroepen