Parkeren

Regels omtrent het parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente Waterland.

Voor een goede bereikbaarheid van de gemeente Waterland, zijn er tientallen gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld om de loopafstand te verkleinen voor mensen met een handicap. Deze gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aangegeven met een verkeersbord. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u hier op deze parkeerplaatsen, met inachtneming van de geldende parkeerregels, parkeren. Bij een blauwe zone moet u zich ook houden aan de aangegeven maximale parkeerduur. Bij betaald parkeren op Marken moet u ook betalen.

De gehandicaptenparkeerkaart is in de gemeente Waterland geen ontheffing voor de parkeerduurbeperking of de parkeerkosten.

Parkeerterreinen binnen de gemeente Waterland

Binnen de gemeente Waterland zijn een aantal grote parkeerterreinen waar, behalve het grote parkeerterrein op Marken, gratis geparkeerd mag worden.

  • Monnickendam- Het Bolwerk, Verenigingsplein, 't Spil, Markgouw. Deze parkeerplaatsen worden met een P-bord met nummer aangegeven.
  • Broek in Waterland- Nieuwland
  • Ilpendam- parkeerplaats bij de sportvelden
  • Marken- het grote parkeerterrein. Let op...hier geldt betaald parkeren! Op de pagina Parkeren en inrijden op Marken vindt u alle informatie.

Op de pagina parkeervergunning, parkeerontheffing en inrijontheffing vindt u informatie over vergunningen en ontheffingen en een aanvraagformulier.

Parkeren bijzondere voertuigen

Het is in de gemeente Waterland niet toegestaan om langdurig met aanhangers/caravans/campers ed. langdurig te parkeren op een openbare
parkeerplaats. Ook is het niet toegestaan te overnachten op een openbare
parkeerplaats. Het parkeren van vrachtwagens (buiten kantoortijden) binnen de bebouwde kom wordt alleen gedoogd op het grote parkeerterrein Sweansborch te Monnickendam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Hoofdstuk 5 in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Parkeren touringcars Monnickendam

Hier kunt u een kaart downloaden met daarop aangegeven de parkeergelegenheden voor touringcars.