Verkeer en vervoer

Verkeer

Afbeelding Verkeer

Bereikbaarheid en een goede, veilige verkeersafwikkeling zijn belangrijke items. Daarvoor moeten soms specifieke maatregelen worden genomen.
> Lees meer

Parkeren en inrijden Marken

De gemeenteraad van Waterland heeft recentelijk besloten om de regels en voorwaarden voor het inrijden en parkeren op Marken per 1 januari 2017 aan te passen.
Lees meer


Wegwerkzaamheden en onderhoud

Afbeelding Wegwerkzaamheden en onderhoud

Een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden vindt u hier.
> Lees meer

Openbaar vervoer

Afbeelding Openbaar vervoer

Inwoners van Waterland hebben een goed openbaar vervoersysteem met een hoge frequentie ter beschikking. Zelfs in de nacht rijdt er een nachtbus.
> Lees meer


Parkeren

Afbeelding Parkeren

Binnen de gemeente Waterland wordt parkeren op eigen erf gestimuleerd. Daar waar dit niet kan mag op de openbare weg worden geparkeerd.
> Lees meer

Verkeersveiligheid

Afbeelding Verkeersveiligheid

Een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte is voor de gemeente Waterland een belangrijk uitgangspunt. Bij de herinrichting van wegen en wijken wordt daar zoveel mogelijk aandacht aan besteed.
> Lees meer


Elektrisch vervoer

De gemeente Waterland is gestart met de uitrol van oplaadvoorzieningen t.b.v. elektrische auto’s.
Recentelijk zijn er twee laadpalen geplaatst.


> Lees meer

Overige vervoersinformatie

Afbeelding Overige vervoersinformatie

Naast het "gewone" openbaar vervoer zijn er in Waterland nog andere vervoersmogelijkheden. En zijn er diverse instanties betrokken bij het vervoer.
> Lees meer