Toerisme

De gemeente Waterland bestaat uit de kernen Monnickendam, Marken, Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Overleek, Purmer, Watergang, Uitdam en Zuiderwoude. Elke plaats heeft zijn eigen charme en allen zijn het bezoeken meer dan waard door hun cultuurhistorische achtergrond. Geniet van de goed bewaarde monumenten die de oude stads- en dorpsgezichten sieren. Er zijn in Waterland maar liefst 391 monumenten.
Door de ligging nabij Amsterdam en achter de Noordzeekust is Waterland uitermate geschikt als dag- of verblijfsbestemming voor toeristen en recreanten. Waterland nodigt u met plezier uit om het gebied in uw eigen tempo en op uw eigen manier te beleven. Door het  uitstekende wegennet en openbaar vervoer is Waterland goed bereikbaar.

Waterland en regio Laag Holland in hoofdrol in TV programma "Nederland heeft het

Op zondag 26 juli 2015 stond het RTL programma “Nederland heeft het”  geheel in het teken van de regio Laag Holland. In dit TV-programma gaat presentator Dirk Taat op zoek naar de mooiste plekjes van Nederland. In de aflevering van 26 juli worden mooie beelden uit de gemeente Waterland getoond, van onder andere Broek in Waterland, het Varkensland, Overleek en Monnickendam. Ook de regio Laag Holland (o.a. de Beemster en Zeevang) komen in de uitzending aan bod.

Uitzending "Nederland heeft het"

Op zondag 10 mei was er ook een fietsprogramma mat Waterland op de TV: "Go Cycling" met Broek in Waterland en Marken.

Toeristische visie gemeente Waterland

Op donderdag 25 juni 2015 is de toeristische visie 2015 – 2025 van de gemeente Waterland en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda 2015 -2017 vastgesteld. Toerisme op basis van cultuurhistorie en landschap is één van de speerpunten in het coalitieakkoord “Samen aan de slag voor een mooi Waterland”. De toeristische visie is het eindresultaat na een uitgebreid literatuuronderzoek en het houden van veel gesprekken met ondernemers en verenigingen uit diverse sectoren van zowel de vraag- als aanbodzijde. Ook is er gesproken met een vertegenwoordiging van de kernraden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot dit resultaat (zie bijlage). De toeristische visie is bedoeld als basis voor bestaande en nieuwe toeristisch/recreatieve initiatieven voor de komende jaren. Het schept duidelijkheid voor de markt maar ook voor gemeentelijke afweging van particuliere initiatieven. De uitvoeringsagenda is voor twee jaar opgesteld en vormt de basis voor de uitvoering van toeristische projecten voor de komende twee jaar. In 2017 zal de uitvoering ervan geëvalueerd worden.

Toeristische visie 2015-2025

Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2015-2017