Sport

De gemeente Waterland kent een rijk sportleven. In de gemeente Waterland vindt u onder andere een overdekt zwembad, een sporthal, 4 gymzalen, sportscholen, tennis- en sportparken, jachthavens en maneges. Er zijn ruim veertig sportverenigingen actief en veel takken van sport zijn vertegenwoordigd: van atletiek tot zwemmen en van judo tot schaatsen.

Sportaccommodaties huren

U kunt gebruik maken van de verschillende gymzalen in Waterland voor binnensportactiviteiten. Heeft u vragen over de verhuur van sportzalen in de gemeente Waterland dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, telefoon (0299) 658 585.

Organiseer uw eigen sportactiviteit

Wilt u een leuke sportactiviteit organiseren voor de Waterlandse jeugd? Dan kunt u gratis gebruik maken van sporthal ’t Spil en de 4 gymzalen in Waterland tijdens de schoolvakanties (herfst, kerst en voorjaarsvakantie).

Sportaccommodaties

 • gymnastiekzaal Broek in Waterland
 • gymnastiekzaal Ilpendam
 • gymnastiekzaal Marken
 • Marijkehal in Monnickendam
 • sporthal ’t Spil in Monnickendam
 • Sport- en fitnesscentrum Monnickendam
 • Sport- en fitnesscentrum in dorpshuis 't Trefpunt Marken
 • Sport- en fitnesscentrum in motel Katwoude
 • Sportfondsenbad Monnickendam

Sportactiviteiten

De gemeente organiseert meerdere sportactiviteiten speciaal voor kinderen en jongeren. Aanspreekpunt voor deze activiteiten is Pearl Haakman van Sportservice Zaanstad, telefoon (0229) 287 700 (maandag en donderdag) en (0299) 650 560 (vrijdag) of per e-mail phaakman@sportservicezaanstreekwaterland.nl

Wat is aangepast sporten

Helaas zijn er veel mensen met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of chronische beperking.  

Het aangepast sporten laat zich niet beperken door een beperking en helpt u graag verder!

Voor wie is het aangepast sportaanbod?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een:

 • lichamelijke beperking: o.a. motorische beperking, amputatie, spasme, al dan niet afhankelijk van een rolstoel
 • verstandelijke beperking: o.a. op het niveau van ZMLK, syndroom van Down
 • auditieve beperking: doof of slechthorend
 • visuele beperking: blind of slechtziend
 • chronische aandoening: o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex)hartpatienten
 • autisme: voor mensen met een autismespectrumstoornis

Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

Wat doet de regiomedewerker voor u?

De regiomedewerker vervult een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio. Het doel is het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

Doelgroepadvisering

 • sportadvies geven
 • doorverwijzen en begeleiden van mensen met een beperking
 • ondersteunen bij het aanvragen van een sportvoorziening, zoals een sportrolstoel of handbike

Verenigingsadvisering

 • het begeleiden en ondersteunen van (vrijwillig) kader (sport)organisaties die een aangepast sportaanbod hebben en willen starten
 • deskundigheidsbevordering
 • advisering bij subsidie en sponsoraanvragen

Netwerk

 • afstemming met revalidtiecentra en revalidatieafdelingen
 • samenwerking en overleg met diverse organisaties zoals
 • - gemeenten
 • - gehandicaptensportNederland
 • - MEE
 • - patientenverenigingen en belangenorganisaties
 • - speciaal onderwijs (ZMLK,mytyl en tyltyl onderwijs)

PR en Voorlichting

 • nieuwsbrief aangepast sporten
 • maand van het aangepast sporten
 • deelname aan informatiemarkten
 • centrale loketfunctie
 • opstellen en verspreiden vn persberichten
 • totaal sportoverzicht

Meer informatie

Sportverenigingen, belangenorganisaties/patientenverenigingen en (potentiele) sporters, kortom iedereen die een vraag heeft op het gebied van sporten met een beperking, kan terecht bij Evelien Wijdeveld, ewijdeveld@sportservicenoordholland.nl, telefoon (075) 653 9971 (ma, di en do.) of via de website www.aangepastsporten.info