Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat is Wmo?

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de Wmo is 'meedoen'. De wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie en/of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er mogelijk ondersteuning vanuit de gemeente.

Wmo-loket

Heeft u het gevoel dat u door bepaalde lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale problemen niet actief mee kan doen aan de maatschappij? En vindt u - of iemand uit uw omgeving - dat u wat hulp of ondersteuning kunt gebruiken? Vraag dan een gesprek aan met één van onze consulenten van het Wmo-loket. De Wmo-consulenten komen bij u thuis en bespreken met u uw problemen en helpen u met het vinden van een oplossing voor uw problemen.

U kunt iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur contact opnemen met de Wmo-medewerkers. Op woensdag kan dat tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Aanmelden voor een gesprek kan ook via het meldingsformulier Wmo.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u als oplossing voor uw probleem een voorziening van de gemeente krijgt. In dat geval betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekend en geïnd. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: (0800) 1925 (gratis informatienummer) of www.hetcak.nl. Hier kunt u ook online berekenen wat de hoogte van de eigen bijdrage zal zijn.

Cliëntenondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntenondersteuner die uw belangen behartigt. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. U kunt gratis gebruikmaken van de ondersteuning. In Waterland wordt de cliëntenondersteuning uitgevoerd door MEE. Op de website van MEE vindt u meer informatie.


Meer informatie over de aanvraag van een Wmo voorziening:

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is de extra zorg die familieleden, vrienden, kennissen en/of buren, naast de gebruikelijke zorg, vrijwillig en onbetaald verlenen aan personen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking in hun familie, huishouden of sociale netwerk.

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zorgen voor je kind, je partner, vader of moeder is toch heel gewoon? Doordat veel mensen zich niet herkennen in het begrip weten zij vaak ook niet dat er allerlei ondersteuningsmogelijkheden zijn. U kunt met al uw vragen over bijvoorbeeld vervangende zorg en/of praktische ondersteuning terecht bij de mantelzorgconsulent. Deze is bereikbaar via:
t. (0299) 650 480 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur)
e. wonenpluswaterland@rswp.nl

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid dat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het werk van de adviesraad beslaat een breed terrein. Er valt namelijk veel onder die wetten. Onder de Wmo valt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, voorzieningen voor gehandicapten, huishoudelijke hulp en cliëntondersteuning.
Onder de Jeugdwet vallen onder meer het jeugdwerk, hulp bij opvoeding, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdzorg.
De participatiewet regelt onder andere werk en bijstand, werk voor mensen met een beperking, uitkeringen, bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en minimabeleid.

De adviesraad bestaat uit twaalf mensen die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen en een onafhankelijke voorzitter.