Minimabeleid

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Onverwacht komt u voor extra kosten te staan. Kosten die echt noodzakelijk zijn, maar waarvoor u geen geld beschikbaar heeft.
Lees meer

Inkomen

  • Wet werk en bijstand
  • Participatiewet
  • Bijstand aan zelfstandige ondernemers
  • Microkrediet
  • Huurtoeslag
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Het Clientenplatform Wet werk en bijstand
  • Zorgtoeslag
  • Clientondersteuning

Lees meer