Sociaal Domein


Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Lees meer


Werk en Inkomen (Participatie)

Meer over Minimabeleid

Meer over Inkomen

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. Lees meer


Armoedebestrijding

Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad van Waterland het nieuwe beleidsplan “Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor de periode 2016-2020” vastgesteld. In het beleidsplan staan de activiteiten en regelingen beschreven Lees meer

Hulp vragen, Hulp geven

Hulp en ondersteuning in de eigen omgeving regelen of geven. Doet u het? Zo kan het.

Lees meer...