Toeristisch ondernemen

De gemeente Waterland is een aantrekkelijke gemeente voor recreanten en toeristen. Het is daarom logisch dat toerisme (en recreatie) belangrijk is voor onze gemeente en er veel aanbieders zijn van logiesbedrijven, horeca, fiets- en bootverhuur en aan watersport gebonden bedrijvigheid. Bent u ondernemer in deze branche of wenst u dat te worden en wilt u vrijblijvend informeren wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de afdeling VROM, taakgroep toerisme via telefoonnummer (0299) 658 516 of per e-mail: l.demmers@waterland.nl.

Verruiming beleidsregels kleinschalig toeristisch overnachten

Burgemeester en wethouders van de gemeenste Waterland maken bekend dat zij op 17 juli 2012 een verruiming van de beleidsregels kleinschalig toeristisch overnachten hebben vastgesteld.
 
De verruiming van deze beleidsregels zijn bedoeld ter stimulering van het kleinschalig toeristisch overnachten bij andere functies dan wonen en gelden binnen de bebouwde kom.
Zij zullen dienen als motivering voor afwijkingsbesluiten zoals gesteld in bijlage II, artikel 4 lid 9 van het Besluit omgevingsrecht.

Op 17 augustus 2012 treedt dit besluit in werking en kan ook bij andere functies dan wonen maximaal 100m2 van het bruto vloeroppervlakte gebruikt worden voor het aanbieden van een kleinschalig toeristisch overnachtingsmogelijkheid.

De beleidsregels zijn in te zien op het gemeentehuis afdeling VROM. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.