Detailhandel

In iedere kern van de gemeente Waterland is detailhandel terug te vinden, ofwel via het bestaan van  winkelpanden danwel via standplaatsen op markten. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? In het digitaal loket vindt u meer over dit onderwerp.

Starten of uitbreiden van een detailhandelszaak

Wilt u starten in de detailhandel of heeft u uitbreidingsplannen? Bel voor meer informatie met het Ondernemersloket: (0299) 658 585. U wordt dan verder op weg geholpen. Ook is het mogelijk om een afspraak met u te maken

Externe links:
Kamer van Koophandel
Antwoord voor bedrijven
MKB Noord-Holland

Aanvragen standplaats

Wenst u een standplaats in te nemen op een markt of op een andere locatie? Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een standplaats in te nemen en goederen of diensten aan te bieden.

De gemeente kan een vergunning verlenen onder specifieke voorwaarden in het belang van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersvrijheid of –veiligheid. Maar de aanvraag wordt ook getoetst aan het geldend bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 638 of (0299) 658 649.