Contact en advies

Bent u ondernemer of wenst u ondernemer te worden? Heeft u een vraag over vergunningen, verordeningen of bestemmingsplannen? Of heeft u andere vragen over de gemeente Waterland? Neem dan contact op met een van onze contactpersonen voor ondernemers.

Ondernemersloket

De medewerkers van het Klantencontactcentrum helpen u graag met uw vragen. Zij geven informatie of verwijzen door naar de bedrijfscontactfunctionaris, de heer Paul Close. De heer Close is aanwezig op maandag en woensdag. U kunt zich melden bij het loket  in het gemeentehuis of een e-mail sturen naar: ondernemersloket@waterland.nl.

Eén keer per kwartaal spreekuur

Eén keer per kwartaal op woensdagmiddag houdt de bedrijfscontactfunctionaris samen met een bestuurslid van de Ondernemersvereniging een spreekuur voor ondernemers op locatie (elke keer in een andere kern). Elke ondernemer die suggesties of vragen heeft over het ondernemen in Waterland is van harte welkom.

Ondernemersvereniging

Sinds maart 2012 beschikt Waterland over één ondernemersvereniging voor heel Waterland: Ondernemersvereniging Waterland. Deze vereniging is er voor alle ondernemers in Waterland, van zzp-er tot winkel, jachthaven of restaurant. De ondernemersvereniging werkt met verschillende clusters die een bepaald vakspecialisme hebben : Detailhandel, Horeca, Toerisme en Recreatie, Maritiem, Midden-en Kleinbedrijf, ZZP en Zakelijke Dienstverlening.

De gemeente Waterland en de Ondernemersvereniging Waterland werken nauw samen om de economische bedrijvigheid in Waterland te bevorderen. Elk kwartaal is er een bestuurlijk overleg waarin zaken aan de orde komen die voor de ondernemers en het ondernemersklimaat in Waterland belangrijk zijn.

Wilt u als ondernemer meer weten of u ook aansluiten bij deze vereniging? Hieronder vindt u de gegevens:

Ondernemersvereniging Waterland

Postbus 172
1140 AD Monnickendam

info@ovwaterland.nl

www.ovwaterland.nl