Watergang

Watergang ligt ten noorden van Amsterdam en heeft (per 01-07-2015) 416 inwoners. Watergang is een een ontginningsnederzetting langs een hoofdontwateringssloot die evenwijdig loopt met westelijk ervan gelegen Noordhollandsch Kanaal. Kenmerkend voor Watergang zijn de zwart geteerde hooihuizen aan de Dorpsstraat. Dit is tevens de smalste dorpsstraat van Nederland.Dit prachtige dorp is een prima uitgangspunt om Waterland per fiets of per kano te verkennen.

Echt 'Watergangs'

Watergang heeft in de loop der jaren zijn eigen uitspraken en gezegdes gevormd. Deze zijn verzameld door W.M.M. Moonen in het boekje ‘Slacht mij wat!’. Hieronder een kleine selectie:

  • Niet kakele, eieren legge: doorwerken
  • Je moet aan de kat of de kaas: je moet kiezen
  • Als ’t kermis is mag je koek zien: opmerking tegen iemand die wat voor je gedaan heeft (maar je geeft in feite geen beloning).
  • Kloetje: kuiltje om in te knikkeren
  • De Krolleman: een boos wezen dat in het water woont en kinderen pakt die te dicht bij de waterkant komen.