Ilpendam

Ilpendam is een agrarisch dorp, gelegen tussen Purmerend en Watergang en telt (per 01-07-2015) 1.807 inwoners. De vele wateren in Waterland vormden rond 1850 de belangrijkste transportwegen voor (inter)lokaal vervoer van personen, vee en goederen. Daarnaast vervulden de wateren een rol in de afwatering. Evenals de andere dorpen in Waterland is Ilpendam ontstaan als ontginningsnederzetting. Door middel van windmolens kwam de afwatering tot stand en konden stukken land gecultiveerd worden. Ilpendam is ontstaan op de plek waar in de twaalfde eeuw een dam in het riviertje De Ilp werd aangelegd – vandaar de naam Ilpen-dam. De bebouwing van Ilpendam was geconcentreerd tussen het water en de weg. Hier werd ook de kerk gebouwd.

Ontdek de echte agrariërs

In de zeventiende eeuw werd de trekvaart van Amsterdam naar Purmerend ten westen van Ilpendam en Watergang aangelegd. Deze trekvaart werd later onderdeel van het Noord-Hollands kanaal. Ilpendam is, in tegenstelling tot Broek in Waterland en Zuiderwoude, agrarisch gebleven. Het dorp profiteerde wel mee van de (economische) groei van Amsterdam, omdat er voor de landbouwproducten een grotere afzetmarkt was. Sinds de zeventiende eeuw zijn de stolpboerderijen ontwikkeld uit houten hooihuizen.