optimalisatie openbare verlichting Watergang

In de Dorpsstraat, Kerkweg en Populierweg staan houten palen. Aan de palen is een zeer eenvoudige karakteristieke uithouder bevestigd met daaraan een (Jobse) armatuur. De elektrische installatie op de mast en het armatuur voldoen niet meer aan de huidige NEN normen en zijn door het verouderde ontwerp gevoelig voor vervuiling en vocht. De laatste jaren komen vaker storingen in de mastinstallaties voor, niet te verwarren met de stroomstoringen die ontstaan via het netwerk van de kabelexploitant. In overleg met de dorpsraad van Watergang gaan we de mastinstallatie vernieuwen en nieuwe LED armaturen aanbrengen.

Planning;

In de week van maandag 18 november beginnen wij met werkzaamheden voor het optimaliseren van de openbare verlichting in de Dorpsstraat, Kerkweg, Schoolstraat en Populierweg in Watergang.

  • In de week van maandag 18 november zullen vooruitlopende op het schilderwerk al enkele armaturen vervangen.
  • In de week van maandag 25 november start de schilder met het opknappen van de mastuithouders
  • Na deze acties worden de zekeringen kastjes aan de palen vervangen.

Pilkes Infra voert de werkzaamheden uit. Afhankelijk van het weer nemen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag.

Wat betekent dit voor u?

Voor de Dorpsstraat vanaf de Populierweg richting het noorden en de Kerkweg kan worden gezegd dat;

  • Het straatje niet voor uren afgesloten zal zijn. Het kan gebeuren dat als de monteur met een armatuur bezig is er hinder kan zijn en iemand even moeten wachten.
  • In geval van een noodsituatie zal de aannemer direct ruimte maken om hulpdiensten door te laten.

Voor de Dorpsstraat vanaf de Populierweg richting het zuiden verwachten wij geen problemen omdat hier de Dorpsstraat via 2 kanten ontsloten is.
Wij zin ons er van bewust dat er weinig ruimte is en dat enige hinder niet te vermijden zal zijn. toch doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen u begrip hiervoor.

Informatie

Gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@waterland.nl