Openbare orde en veiligheid

Alarm / sirene

Bij gevaar in uw buurt wordt u gewaarschuwd door de politie of brandweer. Zij rijden bijvoorbeeld rond in geluidswagens en roepen om welk gevaar er dreigt. De politie en de brandweer kunnen bij u aanbellen. U hoort van hen wat er aan de hand is en

Ik zit klem (huiselijk geweld)

Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen daarmee aandacht voor alledaagse situaties waarin mensen klem zitten en daardoor steeds minder controle hebben over hun eigen leven. Op deze pagina leest u meer over de campagne huiselijk geweld. 

BeterBuren 

De meeste mensen wonen prettig. Soms zijn er burenproblemen. Kleine irritaties kunnen grote gevolgen hebben. Dan is het moeilijk om nog met elkaar te praten en een oplossing te vinden.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

 


 

Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie).

Burenoverlast melden

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld harde muziek in de nacht of hondenpoep op uw stoep. Of misschien heeft u last van de rook van een houtkachel.

Jongerenoverlast melden

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan:

Drugsoverlast melden

Drugsoverlast is overlast die wordt veroorzaakt doordat mensen drugs gebruiken. Hierbij kunt u denken aan:

Vuurwerk

De jaarwisseling moet voor iedereen in Waterland een feest zijn.