Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai woningbouw De Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam) (in procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van 9 augustus 2018 gedurende 6 weken ter visie ligt;

Het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Regenboog (Bernardlaan 23 te Monnickendam)

Inzien stukken

Het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken kan worden ingezien;

in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Documenten

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen met ingang van 9 augustus 2018 tot en met 20 september 2018 zienswijzen t.a.v. het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij het college van  burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, Postbuis 1000, 1140 BA Monnickendam onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai woningbouw De Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam)