Ondersteuningsverklaring verkiezingen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring waarmee u aangeeft dat u een partij steunt die aan de verkiezingen mee wil doen. Op het gemeentehuis vult u hiervoor een formulier in en toont daarbij uw identiteitsbewijs aan een ambtenaar. 

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:
•    voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
•    bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
•    geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van maandag 25 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023.

U mag een ondersteuningsverklaring afleggen als:

•    u binnen de kieskring als kiezer bent geregistreerd
•    u mag ook de verklaring ondertekenen als u zelf op de lijst van de partij staat vermeld, onder voorwaarde dat u als kiezer staat geregistreerd in de kieskring
•    per verkiezing kunt u maximaal één ondersteuningsverklaring afleggen
•    ondertekening van de ondersteuningsverklaring vindt plaats in persoon in het bijzijn van de ambtenaar
•    u mag stemmen voor de verkiezingen waar de partij aan meedoet

Wat moet u meenemen?
•    Ingevuld (maar niet ondertekend) formulier H4: PDF ondersteuningsverklaring H4.pdf
•    Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)