Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet (in voorbereiding)

Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek project binnen de gemeente Waterland. Het bestaande bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een compleet nieuw gemengd woongebied met verschillende soorten bedrijven.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Omgevingsplan) voorbereid.

Inzien

Het bestemmingsplan wordt nu voorbereid. Er liggen op dit moment nog geen stukken ter inzage.

Wel kunt u het (concept) Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) raadplegen. Deze is in te zien via projectpagina over het Galgeriet (zie downloads).

Het SPvE ligt  tot 30 november 2018 ter inzage voor inspraak.

Downloads

PDFPublicatie Staatscourant bestemmingsplan wordt voorbereid