Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet (in voorbereiding)

Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek project binnen de gemeente Waterland. Het bestaande bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een compleet nieuw gemengd woongebied met verschillende soorten bedrijven.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Omgevingsplan) voorbereid.

Inzien

Het bestemmingsplan wordt nu voorbereid. In verband daarmee heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland op 12 februari 2019 een m.e.r. beoordelingsbesluit genomen. Het m.e.r beoordelingsbesluit houdt in dat naar aanleiding van de m.e.r.-beoordeling geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Het m.e.r- beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u van 21 februari 2019 tot 5 april 2019 inzien in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.  De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar of beroep open omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunt u te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor het omgevingsplan Monnickendam-Galgeriet 2019.

Wel kunt u het (concept) Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) raadplegen. Deze is in te zien via projectpagina over het Galgeriet (zie downloads).

Het SPvE ligt  tot 30 november 2018 ter inzage voor inspraak.

Downloads

PDFPublicatie Staatscourant bestemmingsplan wordt voorbereid